Tin tức

Tin tức

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website properland.vn Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo
mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới
đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của
người truy cập.
Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó)
tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để
bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền
lựa chọn của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với
chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ
theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan
đến giao dịch mua bán.
Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích
nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi
tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng
nhập vào tài khoản của mình.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn
thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện
thoại, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng tiền mặt hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.
Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ
và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng
các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; Xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm
toán việc tải dữ liệu từ website; cải thiện bố cục và nội dung website và điều chỉnh cho phù hợp
với người dùng; nhận diện khách vào website, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm
thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn
nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.
Chi tiết yêu cầu của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công
khai trực tiếp được. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài
khoản trên website. Tại đây, bạn sẽ thấy chi tiết sản phẩm của mình, những sản phẩm đã nhận và
những sản phẩm đã gửi và chi tiết email. Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không
được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai
mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

ĐIỀU LỆ KHÁC VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường chi tiết sẽ được ẩn và
chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ câu
trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà chúng tôi cần bạn làm sẽ không được chuyển cho
bên thứ ba. Việc cần thiết duy nhất là tiết lộ email của bạn nếu bạn muốn tham gia. Câu trả lời sẽ
được lưu tách riêng với email của bạn.
Bạn sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về website, các website khác, sản phẩm, bản tin, bất cứ
những gì liên quan đến các công ty nằm trong nhóm hoặc các đối tác kinh doanh. Nếu quý khách
không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng
tôi gửi cho bạn. Trong vòng 7 ngày nhận chỉ dẫn của bạn, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin. Nếu
thấy không rõ, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục giấu tên dữ liệu người dùng trên website và sử dụng cho nhiều mục đích
khác nhau, bao gồm việc xác định vị trí của người dùng và cách sử dụng các khía cạnh nhất định
của website hoặc đường link chứa trong email tới người dùng và cung cấp dữ liệu ẩn danh đó
cho bên thứ 3 là nhà xuất bản. Tuy nhiên, dữ liệu này không có khả năng xác định cá nhân.

BẢO MẬT

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái
pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu
trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường
lửa cho máy chủ. Khi thu thập chi tiết các thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi dùng mã hóa bằng
Secure Socket Layer (SSL). Khi chúng tôi không thể bảo đảm an ninh 100%, SSL sẽ gây khó
khăn cho hacker muốn giải mã thông tin của quý khách. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của
thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp
bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Các
thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước
khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.
Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can
thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ
vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống
website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần
thiết.
Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt
Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi
sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền
yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng bá sản phẩm.
Chia sẻ nội dung:
0868255888