Tin tức

Tin tức

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ...
12/03/2024
DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ...
DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ VÂN PHONG GIAI ĐOẠN 2024-2025,  ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đối với Phân khu 1 và Phân...
10/07/2023
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đối với Phân khu 1 và Phân...
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 2 quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 đối với Phân khu 1 (Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn) và Phân khu 2 (Khu du lịch núi Khải Lương,...
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu trong Khu kinh...
05/07/2023
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu trong Khu kinh...
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 2 quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (Phân khu 3) và Khu đô thị du lịch...
UBND tỉnh Khánh Hòa Thống nhất triển khai 4 dự án trọng...
13/06/2023
UBND tỉnh Khánh Hòa Thống nhất triển khai 4 dự án trọng...
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về Kế hoạch triển khai công việc liên quan đến các dự án trọng điểm tại phía bắc Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong.
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển Khu Kinh...
22/05/2023
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển Khu Kinh...
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kết luận của...
Khu Kinh tế Vân Phong: Tập trung lập quy hoạch phân khu
04/05/2023
Khu Kinh tế Vân Phong: Tập trung lập quy hoạch phân khu
Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong vừa ban hành Kế hoạch triển khai các quy hoạch phân khu chức năng trong KKT Vân Phong, với mục tiêu phấn đấu đến quý II/2024 sẽ hoàn...
0868255888