Tin tức

Tin tức

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn...
19/05/2021
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn...
Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Quy mô lập quy hoạch: Diện tích tự nhiên của huyện Vân Đồn khoảng 2.171,33 km2....
0868255888